Bodemreinigers, de helden van deze tijd

Bodemreinigers, de helden van deze tijd

Ecoterres, Farciennes en Gosselies

De firma Ecoterres is gespecialiseerd in de behandeling van verontreinigde terreinen. Ze koppelt dit bovendien aan rehabilitatieprojecten en is daarmee uniek in België. Met behulp van verschillende technieken reinigt ze de waterlopen en beschermt ze de ondergrondse waterbekkens tegen vervuiling. Kortom, visionair werk dat broodnodig is voor de komende generaties!

Ecoterres in Gosselies en Farciennes is ecologisch vernieuwend op drie niveaus: de onderneming ontwikkelt nieuwe technologische milieu-oplossingen, ze bedacht haar eigen business door de principes van de kringloopeconomie toe te passen en gebruikt hoofdzakelijk de binnenwateren.

Personnes-ecoterres-wallonie
Er werken 50 personen voor Ecoterres Wallonië

Oplossingen voor afvalbeheer

Toen begin jaren 90 werd vastgesteld hoeveel afval er op de bodem van de waterlopen lag, besloot Ecoterres met een oplossing te komen: de onderneming zou de binnenwateren voortaan uitbaggeren en dit slib en afval sorteren met technologische instrumenten.

De onderneming heeft haar eigen vloot om de waterkanten te reinigen

In de loop der jaren breidde Ecoterres zijn activiteiten uit en ging het bedrijf ook industriële terreinen en oude stortplaatsen saneren. Een essentieel proces voor de toekomst. Het concept is eenvoudig: laten we ermee ophouden het ‘stof’ onder het tapijt te vegen en laten we ons afvragen wat we ermee kunnen doen, op een verantwoorde manier.

matières-dépolluer-scientifiques
Het verzamelde materiaal wordt gesaneerd met behulp van beproefde wetenschappelijke technieken

Hun eigen boten

Ecoterres is een van de enige ondernemingen met een eigen vloot, bestaande uit platte schuiten, emmerbaggermolens en schoppen op dekschuiten om de vaardieptes in de bekkens en waterlopen te herstellen. “We werken nu aan een stuk van 6 km, tussen Pommeroeul (België) en Condé (Frankrijk). Het kanaal is verstopt. We gaan het slib verwijderen zodat er weer grote schepen door kunnen. Dit werk duurt 4 jaar, er zijn een dertigtal mensen voor nodig en er werd een overheidsopdracht van enkelen tientallen miljoenen euro’s voor uitgeschreven,” legt directeur Denis Drousie uit.

Ecoterres gebruikt zijn vloot trouwens om het vervuilde slib en het afval via de binnenwateren te vervoeren. Een weinig vervuilende strategie, volgens Denis Drousie. “Het afval, meestal leem en zelfs zand in het geval van de binnenwateren, gaat naar een van onze sorteercentra op de oever om er te worden gerecycled.

techniques-dépollution-ecoterres
De saneringstechnieken van Ecoterres worden afgestemd op de situatie

Hoogtechnologische middelen

Naast deze wateractiviteit ontwikkelde Ecoterres ook een activiteit voor de sanering van bodems. Op vraag van de klant biedt de onderneming een globale oplossing. Afhankelijk van de vervuilingsgraad gaat ze op zoek naar de beste oplossing. “We werden eens gebeld voor een oude, niet overdekte opslagplaats voor huishoudelijk afval. Er liep van alles uit en er hing een heel schadelijk gas. We moesten ingrijpen om te voorkomen dat de vervuiling zich zou verbreiden en om het leefklimaat van de inwoners te verbeteren.”

De onderneming bedenkt globale en gerichte oplossingen voor erg vervuilde terreinen

Om de bodem te saneren ontwikkelden burgerlijk ingenieurs en bio-ingenieurs talloze hoogtechnologische technieken die worden ingezet naargelang het type van verontreiniging en de beperkingen van het terrein (in situ, on site of off site). “Dat werk is vaak complex. Vóór de jaren 2000 werd er heel weinig nagedacht over afval in het algemeen. Alles bleef gewoon liggen. En nu zitten we voor honderden jaren met extreem verontreinigde zones. We doen er nu alles aan om die situatie te verbeteren.”

Centre-tri-wallonie-ecoterres
Er zijn verschillende sorteercentra in Wallonië

De kringloopeconomie

Dankzij die expertise werkt Ecoterres nu aan ‘all-in sources’, met inbegrip van sanering én bouw, op oude, braakliggende industriële terreinen, legt Denis Drousie uit. “We kopen vervuilde terreinen, saneren die en knappen de plaats weer op met vastgoedprojecten of andere inrichtingen van het domein.” De onderneming werkt nu op twee Waalse terreinen van meer dan 300.000 m².

Onlangs besloten de werknemers van Ecoterres hun nieuwe kantoren in te richten volgens hun eigen filosofie. In september 2018 legden ze de eerste steen van hun nieuwe hoofdzetel in Farciennes. Zo wijden ze de gloednieuwe Ecopole in, het bedrijvenpark ontwikkeld door Igretec. Het toekomstige gebouw belooft nu al ecologisch en duurzaam te zijn: het zal weinig energie verbruiken, is hoogtechnologisch en respecteert de kringloopeconomie.

Contact :
Avenue Jean Mermoz, 3C
6041 Gosselies
+32 (0)71 25 60 41
info.ecoterres@deme-group.com
www.deme-group.com/ecoterres

©Foto’s/Leslie Artamonow