Mis deze nieuwe opleidingen voor knelpuntberoepen niet!

Mis deze nieuwe opleidingen voor knelpuntberoepen niet!

Slagers, glazenmakers, boekhouders, mecaniciens voor landbouwmachines en metselaars … Ook Wallonië telt steeds meer knelpuntberoepen. Om aan die vraag naar werkkrachten te voldoen en tegelijk jobs te creëren in eigen streek, kun je in Charleroi Métropole verschillende nieuwe opleidingen volgen, georganiseerd door enkele hogescholen en erkende centra.

Glazenmaker bij Cefoverre

Cefoverre uit Jumet is zonder twijfel een van de pijlers van de plaatselijke glasindustrie. In samenwerking met Forem (de Waalse overheidsdienst voor werk en opleiding) organiseert dit centrum opleidingen voor werkzoekenden, waaronder ‘operator-technicus in de glasindustrie’ en ‘operator in de glazenmakerssector’. Deze gratis leerprogramma’s omvatten praktijkcursussen op de site van Cefoverre zelf, gevolgd door een stage in een bedrijf.

Cefoverre wil zijn leerlingen in deze opleidingen praktijkgerichte, multidisciplinaire vaardigheden bijbrengen en tezelfdertijd hun integratie op de arbeidsmarkt bevorderen. Het centrum heeft inmiddels een stevige reputatie opgebouwd en onderhoudt daardoor nauwe contacten met enkele van de belangrijkste spelers in de sector. Het percentage studenten dat naar de arbeidsmarkt kon doorstromen, steeg inmiddels al tot meer dan 90%. Twijfel dus niet langer en waag je kans!

Slager-charcutier-traiteur aan het IFAPME

vitrine-de-boucher
De opleiding duurt drie jaar en kan met een alternerende stageovereenkomst worden afgesloten.

Overweeg je professioneel aan de slag te gaan als slager, charcutier of traiteur? Zoek dan niet verder. Het IFAPME of Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen biedt je specifiek voor deze beroepen een nieuwe opleiding aan in Charleroi Métropole.

In dit programma komen alle aspecten van het vak aan bod. Je leert vlees versnijden en uitbenen, ingrediënten kiezen, een strak keukenregime uitwerken en een onberispelijke service verstrekken aan je toekomstige klanten.

Polyvalent mecanicien voor landbouw- en bouwmachines in het CDC Technocampus

Het vak van mecanicien voor landbouwmachines vormt in Wallonië al ettelijke jaren een knelpuntberoep. Om iets aan deze prangende situatie te doen, werkte het Centre de Compétence Forem Logistique Hainaut (competentiecentrum Forem Henegouwen logistiek) een opleidingscursus van twintig weken uit, aangevuld met 480 stage-uren.

Het leerprogramma kwam er in samenwerking met het CDC Technocampus van Gosselies en is uitsluitend bedoeld voor werkzoekenden, het doelpubliek van de organisatie. De opleiding verloopt gespreid over een jaar en is gericht op zelfstudie door middel van workshops en lessen in groep. Op het programma staan praktische vaardigheden zoals de assemblage van onderdelen, het onderhoud van elektriciteitscircuits en de herstelling van dieselmotoren.

Metselaar bij ConstruForm Henegouwen

ConstruForm Henegouwen biedt op de site van Châtelineau, in de gemeente Châtelet, een programma aan om leerlingen en werkzoekenden op te leiden in alle facetten van het metselaarsberoep. Elk aspect van de job komt aan bod, van het metselen van bakstenen muren tot het plaatsen van isolatiemateriaal en het bestraten van voetpaden.

Om aan de opleiding te kunnen beginnen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je Franssprekend zijn en een goede kennis hebben van het metrieke stelsel en oppervlakteberekening. De rest is aan jou!

Boekhouder aan het IFAPME

calculatrice
De opleiding brengt verschillende disciplines samen, waaronder IT, handelsrecht en toegepaste financiële wiskunde.

Het aantal vacatures in de boekhoudsector is de jongste jaren alleen maar toegenomen. Om aan deze vraag te voldoen, heeft het IFAPME een driejarige hogere opleiding opgezet om jongeren op te leiden tot zelfstandig accountant of boekhouder in loonverband.

Om aan deze vorming deel te nemen, geldt als toelatingsvoorwaarde dat je een diploma van het hoger secundair onderwijs moet voorleggen of een bewijs dat je geslaagd bent voor het toelatingsexamen van een universiteit of hogeschool. Geen van deze documenten in handen? Dan kan het IFAPME je kandidatuur nog in overweging nemen als je voor de toelatingsproef van het instituut zelf slaagt.

De nieuwe opleidingen in Charleroi Métropole bieden interessante mogelijkheden op het vlak van werkgelegenheid en professionele activiteiten. Bij het IFAPME, Cefoverre, het CDC Technocampus of ConstruForm Henegouwen vindt iedereen mooie toekomstperspectieven!