Waarom een metropool?

Charleroi Métropole werkt als katalysator voor de synergieën tussen de verschillende spelers. En dat met één en dezelfde doelstelling: een gemeenschappelijke ambitie ontwikkelen, de uitdagingen van morgen tot een goed einde brengen en samen projecten uitwerken voor de inwoners van deze inspirerende regio.

De levenskwaliteit van de burgers verbeteren

De levenskwaliteit van de burgers verbeteren

Door het netwerk van kwaliteitsvolle infrastructuren te versterken, een optimale institutionele omgeving te creëren, de diensten en mobiliteit te verbeteren en het rijke toeristische en culturele aanbod extra in de verf te zetten, wil Charleroi Métropole eerst en vooral het dagelijkse leven van elke inwoner verbeteren en zich over de hele wereld doen gelden.

Een dynamische metropool worden

Een dynamische metropool worden

Vele uitdagingen kunnen enkel op supralokaal niveau aangepakt worden door elkaars middelen, competenties en krachten te bundelen. Charleroi Métropole wil de banden, wisselwerkingen en samenwerkingen tussen de gemeentes maar ook tussen alle spelers op het grondgebied en tussen de rurale, semi-rurale en stedelijke gebieden versterken.

Sterker worden om samen de uitdagingen van morgen aan te pakken

Sterker worden om samen de uitdagingen van morgen aan te pakken

Binnen de huidige internationale context wil Charleroi Métropole haar identiteit beklemtonen en de verschillende spelers op haar grondgebied verenigen teneinde een strategie en een gedeeld territoriaal project voort te zetten en te versterken en zo toekomstige uitdagingen tot een goed einde te brengen. We hebben het dan onder meer over het voortzetten van de ontwikkelingsdynamiek van de bedrijven, het stimuleren van lokale tewerkstelling of het versterken van ieders competenties via opleidingen en uitmuntendheidsstudies.

Onze knowhow en unieke karakter laten kennen

Elke gemeente in Charleroi Métropole barst van de – soms onverwachte – competenties en troeven die best extra in de verf mogen worden gezet. Op dezelfde manier wil Charleroi Métropole toeristisch nog aantrekkelijker worden door de verschillende spelers uit de sector samen te brengen rond haar drijvende krachten.

Grote projecten ontwikkelen

Grote projecten ontwikkelen

Charleroi Métropole is in volle groei en kent een ongeziene verandering wat betreft de stedelijke infrastructuren (Politietoren, Palais des expositions, Congrescentrum, Quai 10, …), openbaar vervoer en het toeristische en culturele aanbod. Charleroi Métropole stimuleert in dit opzicht de samenwerking tussen de verschillende gemeentes.

Charleroi Métropole groeide uit tot een internationaal erkende gezondheidspool dankzij verschillende internationaal vermaarde instellingen zoals het Grand Hôpital de Charleroi, het Centre Hospitalier Universitaire de Charleroi, het Centre de santé des fagnes (Chimay) of de Clinique Notre Dame de Grâce de Charleroi.

Dankzij vele openbare en private investeringen werd er in Charleroi ook een stadscentrum gecreëerd dat bezoekers uit binnen- en buitenland aantrekt.